Dự án "Bài học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ"

Dự án "Bài học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ"

Thông tin về phương pháp (Bản dịch khái niệm)

Bạn có thể học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách theo dõi các khóa học của chúng tôi trên trang web của chúng tôi (turkcedersleri.net). Khóa học bạn theo cấp độ nào phụ thuộc vào trình độ ngôn ngữ của bạn. Trong các khóa học này, chúng tôi sử dụng ba cấp độ của phương pháp riêng của chúng tôi "Bài học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ".

Ngoài ra, phương pháp của chúng tôi là một nguồn tài nguyên có thể được sử dụng bởi những người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và những người muốn cải thiện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của mình.

Phương pháp của chúng tôi dựa trên ba cấp độ. Mỗi cấp độ có hai tài nguyên:

A-Coursebook và DVD

Sách khóa học: Đây là "Sách bài học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ". Các chủ đề trong này được lấy cảm hứng từ cuộc sống hàng ngày. Có các cuộc đối thoại và văn bản về mọi chủ đề. Tất cả các văn bản này được sắp xếp theo mức độ khó của chúng. Ngoài ra, có giải thích ngữ pháp của mỗi văn bản.

DVD: Các đoạn phim về các văn bản và các đoạn hội thoại diễn ra trong các chủ đề của sách khóa học.

B-Internet (www.turkcedersleri.net)

Bài tập: Các bài tập của các chủ đề trong sách giáo khoa đều có trên trang web của chúng tôi. Học viên có thể xem các bài học từ DVD và học theo giáo trình ở nhà và làm các bài tập trực tuyến.

Diễn đàn: Mỗi học viên có thể liên hệ với các học viên khác từ các trình độ khác nhau và giáo viên bản ngữ người Thổ Nhĩ Kỳ.

Trò chuyện: Một khu vực cung cấp cơ hội thực hành bằng cách nói chuyện với giáo viên và các học viên khác.

Các bài tập (bài học mẫu cũ) và các hoạt động khác chỉ hiển thị cho các thành viên trang web của chúng tôi.

Có một bài kiểm tra vào cuối khóa học để kiểm tra xem bạn có thể nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đủ tốt hay không. Nếu bạn vượt qua kỳ thi này, bạn sẽ nhận được chứng chỉ trình độ cho cấp độ mà bạn đã vượt qua.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có câu hỏi hoặc vấn đề.

Turgay Usanmaz
---------------------------

Ghi chú:
1- Nhấp vào liên kết bên dưới để tải xuống Tài liệu về Bài học Thổ Nhĩ Kỳ.
2- Các Khóa học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ trên trang web của chúng tôi đã tạm thời bị tạm ngưng.
3- Nếu bạn muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Files