Thế giới của Hans và Bans

Thế giới của Hans và Bans

Một cuốn sách đầy những câu chuyện ...
Đó là một tệp sách / một thư mục ...
Nó sẽ được xuất bản bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai ...
Có lẽ sẽ có bản dịch sau ...