Khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ngắn hạn

Video này được tạo ra liên quan đến. khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ngắn hạn của "Hội đồng mười một người cuối tuần của những người thống nhất".

Giáo viên: Turgay Usanmaz

Video: Turgay Usanmaz 

Trang web: www.turkcedersleri.net